Dynea har blitt medlem av Norwegian wood cluster

Norwegian Wood Cluster (NWC), ble stiftet I 2017 og har som visjon å utvikle en internasjonal ledende næringsklynge innenfor bærekraftig, industrialisert trebyggeri. Eiere og medlemmer er alle norske bedrifter og organisasjoner som har et ønske og et nært forhold til klimavennlige bygg- og boligløsninger.

Medlemskapet vil knytte Dynea til et kunnskapsnettverk med muligheter for å delta i prosjekter og aktiviteter for fremtidige byggeløsninger.

Vi kan lese mer om NWC her: NWC (nwcluster.no)  /  Dynea AS blir medlem i NWC — NWC (nwcluster.no)